Inhoud en doelstelling

De tentoonstelling biedt een overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en actualiteit van de organische architectuur. Zij richt zich daarbij op een breed publiek van geÔnteresseerden, ontwerpers, studenten en potentiŽle opdrachtgevers.

Organische architectuur is een pluriforme architectuurstroming die aan het begin van de 20e eeuw op meerdere plaatsen tegelijkertijd is ontstaan. De vertegenwoordigers ervan laten zich, ieder op hun eigen manier, inspireren door wetmatigheden van de levende natuur. Ze stellen daarbij de mens centraal en proberen deze op een harmonische wijze te verbinden met diens natuurlijke, sociale en culturele omgeving. Met hun expressieve vormgeving willen ze niet alleen functionele gebouwen maken, maar ook het gevoel aanspreken en tot de verbeelding spreken.

Opbouw

De tentoonstelling volgt in vier grote stappen de ontwikkeling van de organische architectuur door de twintigste eeuw. In het eerste deel worden, aan de hand van vier belangrijke pioniers, het ontstaan en de achtergronden ervan uiteengezet. In het tweede deel komt de wedergeboorte van de organische architectuur in de jaren vijftig en zestig aan bod. Het derde deel toont de diversiteit in vormgeving die gedurende de afgelopen decennia wereldwijd is ontstaan.