De actualiteit van de organische architectuur

Het laatste deel van de tentoonstelling is thematisch van opzet en richt de blik op de toekomst. Daarbij komen actuele vraagstukken zoals ecologie, gezondheid, sociale samenhang en culturele identiteit aan bod.

Getoond wordt welke rol deze thema’s in het werk van hedendaagse organische architecten speelt en welke bijdrage de organische architectuur aan deze vraagstukken kan leveren. Daarbij is het streven steeds gericht op een integrale benadering.

Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

Ecologisch bouwen
De hele bouwpraktijk staat de komende jaren voor de opgave zich te ontwikkelen in een milieuvriendelijke, duurzame richting. Aan het ecologisch bouwen kan de organische architectuur een vormgeving toevoegen die een bewustzijn wekt voor de omgeving, voor ecologische samenhangen en levensprocessen.
Gezond bouwen
Daarnaast is ook de invloed van de gebouwde omgeving op de gezondheid opnieuw een actueel thema. Door gebouwen niet als 'machines', maar als 'organismen' te ontwerpen kunnen ze de gezondheid van mensen ondersteunen.
Belevingswaarden
De gebouwde omgeving biedt niet alleen beschutting, maar ook een permanente stroom aan indrukken. Deze dienen het innerlijke leven te voeden en op een evenwichtige wijze te appelleren aan het denken, het gevoel en de wil.
Identiteit
De toenemende individualisering van de samenleving roept bij veel mensen de behoefte wakker zelf invloed te kunnen hebben op hun directe leefomgeving en zich in de vormgeving daarvan te herkennen. Particulier opdrachtgeverschap biedt hieraan ruimte.
Gemeenschapsvorming
Individualisering en de daarmee gepaard gaande anonimiteit wekken ook de behoefte aan nieuwe gemeenschapsvorming. Gemeenschappelijke bouwprojecten en de zorg voor buitenruimten kan het ontstaan van nieuwe gemeenschapsvorming stimuleren.
Culturele waarde
De hedendaagse architectuur wordt sterk bepaald door economische en technische factoren. Door haar integrale benadering en expressieve vormgeving kan de organische architectuur hieraan een culturele dimensie toevoegen.